SDG's

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgelegd als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Doelstelling 12 van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (SDG 12) heeft als doel duurzame consumptie- en productiepatronen te stimuleren. Deze doelstelling wil o.a. via overheidsopdrachten bijdragen tot een positieve verandering in de manier waarop wij consumeren (als aankoper of vragende partij op de markt) en de manier waarop bedrijven ondernemen en produceren (als leverancier of aanbiedende partij). Alle marktactoren kunnen hiertoe bijdragen, maar overheden hebben hier een prominente rol. Zij kunnen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en als voortrekker bewust kiezen om afstand te doen van niet-duurzame consumptie- en productiepatronen.

Vooral in hun rol als “aankoper” kunnen overheden het verschil maken (zie subdoelstelling 12.7.). Door het verduurzamen van de overheidsopdrachten verhogen aankopers de vraag naar duurzame producten, diensten en werken. Dit geeft de markt de nodige stimulans om het produceren van duurzame producten en diensten op te schalen en uit te breiden naar het volledige aanbod.

 

Meer informatie over SDG 12 kan je hier vinden.

Meer info over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kan je hier vinden.