Duurzaam bestek

Aankopers die starten met duurzaam aankopen zitten vaak met een aantal vragen: 

Wat wordt  precies verstaan onder duurzaamheid voor een specifieke opdracht?

Kan duurzaamheid geëist worden of enkel gestimuleerd?

Waar in het bestek dienen de clausules, criteria of verwijzingen opgenomen te worden (technische specificaties, selectie/uitsluiting , gunningscriterium, uitvoeringscriterium, …)?

Naar welke bewijsmiddelen moeten worden verwezen om een eerlijke afweging van de offertes mogelijk te maken?

Etc.

Voor een aankoper is het overkoepelende kader de regelgeving op de overheidsopdrachten. De huidige wetgeving overheidsopdrachten (17 juni 2016) biedt heel wat opportuniteiten voor publieke aankopers om duurzame overwegingen te verwerken in de bestekken. De meest recente richtlijnen inzake overheidsopdrachten stellen overheidsaankopers in staat rekening te houden met duurzaamheid over de volledige levenscyclus van het product, de dienst of de werken. Daarnaast kunnen ze duurzaamheid in verschillende fasen van het bestek inbouwen (selectie/uitsluiting, technische specificaties, gunning en uitvoering). Dit geldt niet alleen voor de directe leverancier, maar kan ook betrekking hebben op alle betrokken toeleveranciers in de keten van een bepaalde opdracht.

Voor algemene informatie over de regelgeving verwijzen wij door naar de volgende pagina

Voor de concrete toepassing van deze wetgeving tonen wij in ‘Richtlijnen om duurzaamheid mee te nemen in het bestek’ [zie fiches] een overzicht van de belangrijkste spelregels volgens de wetgeving overheidsopdrachten.