Toegankelijkheid

Toegankelijkheid wordt hoofdzakelijk omschreven in de context van fysieke toegang tot (publieke) gebouwen voor alle personen. Het hoeft daarbij niet enkel om gehandicapte personen te gaan. Ook voor kleine kinderen of oudere personen zijn vaak verbeteringen mogelijk door aanpassingen bij de ingangen of de sanitaire installaties. Voor personen met gehoor- of zichtproblemen kan dan weer gedacht worden aan goed geplaatste informatieborden. De problematiek heeft tenslotte ook betrekking op de leesbaarheid van webpagina’s voor slechtzienden. De toegankelijkheid van gebouwen is sedert 2010 onderhevig aan strenge regelgeving.

Welke overheidsopdrachten komen in aanmerking?

Bij een onderzoek over de aankondigingsdocumenten in E-Notification (2015- 2016) komt de problematiek in een 100-tal Belgische publicaties terug in het kader van (a) de bouw van sociale woningen, verzorgingsinstellingen en ziekenhuizen (b) renovatie van school- en openbare gebouwen, (c) bouw/renovatie van sanitaire gebouwen (d) architecturale, stedenbouwkundige en landschapsstudie van pleinen, wijken en sites, alsook voorstellen in verband met stadsmeubilair, bewegwijzering en verlichting, en (e) toegankelijkheid voor oudere personen op kerkhoven. Voor meer mobiele personen wordt in de aankondigingsdocumenten ook verwezen naar (a) toegankelijkheid voor onderhoudspersoneel, (b) mobiliteitsaanpassingen (voet- en fietspaden) en (c) toegankelijkheid voor bewoners bij aanpassingen van wegen of waterwerken.

De verduidelijking van de criteria rond toegankelijkheid gebeurt hoofdzakelijk in de technische specificaties van het bestek aangezien dit in de meeste gevallen de meest geschikte plaats is hiervoor. De formulering kan gebeuren op verschillende manieren: of door verwijzing naar (internationale, Europese of nationale) wetgeving en normen, of als prestatie-eisen of functionele eisen, of door verwijzing naar een combinatie van beide systemen. Ook ontwerpen (in het geval van prijsvragen) dienen rekening te houden met de toegankelijkheid voor alle personen.

Er inmiddels een aanzienlijk aantal websites in België actief die meer toelichting verschaffen over (de regelgeving) inzake de problematiek van toegankelijkheid. Hieronder volgt een beperkt overzicht:

 

Meer informatie

Wallonië en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles

Vlaanderen: Toegankelijkheid publieke gebouwen

Toegankelijkheid van websites: Anysurfer