Levenscycluskost (2012)

 De aankoop van een product, dienst of werk gaat altijd gepaard met een prijs die ervoor betaald wordt. Voor een overheid is de aankoopprijs echter maar één kostelement in het hele proces van kopen, gebruiken,beheren en verwijderen. Een levenscycluskost (‘Life CycleCost’) – voor een overheidsdienst - is een raming van alle kosten gekoppeld aan de levenscyclus van een product, dienst of werk die rechtstreeks betaald worden door een overheidsdienst met inbegrip van de externe effecten waarvan voorzien is dat ze in de nabije toekomst zullen worden geïnternaliseerd.   Voor een overheidsdienst gaat het om kosten met betrekking tot:

-          de aankoop en alle aanverwante aspecten (levering, installatie, inbedrijfstelling, opleiding, enz.);

-          de werking, met inbegrip van energieverbruik, herstelling en onderhoud;

-          de buitendienststelling, zoals ontmanteling en verwijdering.

Daarnaast is het binnen de context van duurzame overheidsaankopen ook aangewezen om kosten van externe effecten (‘externaliteiten’) mee in rekening te brengen. Het betreft o.a.kosten van milieu-gerelateerde effecten (zoals de uitstoot van CO2-emissies, fijne partikels enz.) die vaak op een indirecte manier op de samenleving worden afgewimpeld. Er dient wel op gewezen te worden dat de Levenscycluskost-methodologie niet alle externe milieu-externaliteiten kan opvangen en dus aangevuld moet worden met andere technieken rond duurzame overheidsopdrachten.

Ten slotte zijn er nog de sociale en socio-economische kosten. Het invoegen van deze kosten is in sommige gevallen, vanuit ethisch opzicht, ontoelaatbaar. Ze werden daarom niet verder meegenomen in de hieronder vermelde studie en berekeningsmodellen.   Het invoegen van externe kosten is enkel toelaatbaar onder specifieke voorwaarden.

In 2011, in het kader van de uitvoering van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011, voerde de POD DO een studie uit naar de mogelijkheden en hindernissen voor de toepassing van de levenscycluskost in duurzame overheidsopdrachten.   De bevindingen van deze studie vindt u terug in de hierna beschikbare handleiding.

 Lees het handboek Levenscycluskost:          PDF

Bijlagen:

- Gevallenstudie compacte stadswagens:  PDF

- Gevallenstudie middenklasse wagen:      PDF

- Gevallenstudie camionettes:                  PDF

- Gevallenstudie printers type 1:               PDF

- Gevallenstudie printers type 2:               PDF

Voor informatie over het gebruik van LCC in overheidsopdrachten door de Europese Commissie (Engels) - klik hier  

Voor de SMART LCC tool (Nederlands, Engels, Frans) - klik hier