Monitoring (2017)

In opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) hebben onderzoekers van de Radboud universiteit Nijmegen in 2017 een grootschalig dataonderzoek gevoerd naar de aandacht van Belgische aanbestedende diensten voor duurzame aankopen. Voor dit vrij unieke onderzoek werden 145.186 aankondigingen en 28.452 dossiers (bestekken en bijlagen) voor de periode 2011 en 2016 onderzocht.

Duurzaamheid vertalen naar tastbare resultaten is geen makkelijke opgave. Deze studie houdt daarom rekening met zoveel mogelijk dimensies. Hoeveel aandacht schenkt de overheid aan milieu, sociale, ethische en circulaire aspecten? Is er genoeg ruimte voor innovatie, lokale bedrijven en de KMO of duurzame keurmerken? Deze uitgebreide categorisering bracht belangrijke evoluties en goede praktijken in duurzaam aankopen bij de overheid in kaart.

Lees het rapport (NL)

Lees het rapport (EN)