Kosten en interne behoeften

Een veel vermeld argument tegen duurzaam aankopen is dat het automatisch gelijkstaat aan ‘duurder’ aankopen. Toch is het niet zo eenvoudig. Alles begint in de eerste plaats met een goede voorbereiding en een optimale inschatting van wat nodig is. Duurzaam kan bijvoorbeeld betekenen dat er minder wordt aangekocht, omdat er geen interne vraag (meer) is voor bepaalde goederen of diensten of dat mogelijke alternatieve oplossingen overwogen worden. Een aankoopdienst moet daarom, naast een degelijke kennis van het duurzaam marktaanbod, een grondig inzicht hebben in interne behoeften, interne stocks/logistiek en budgetvriendelijke (alternatieve) oplossingen. Een voorbeeld is het zo nauwkeurig mogelijk inschatten van (veranderingen van) de mobiliteitsbehoeften van het personeel (vliegtuigreizen, treinreizen, wagenpark, fietsen, parkingvoorzieningen, enz.), vaak over meerdere jaren. De analyse van de behoeften staan dan ook in verband met een aankoopplanning. Een onjuist inschatting kan echter, bij bijvoorbeeld het aankopen van werkkleding, brochures enz., achteraf zorgen voor extra kosten voor stockage en verwijdering.