Urgentielijst (2023)

 

Prioriteiten m.b.t. maatschappelijk verantwoord aankopen

De federale overheid poogt al geruime tijd haar aankopen meer maatschappelijk verantwoordelijk te maken. Het is echter geen evidentie om duurzaamheid te integreren in alle aankopen. In plaats van te focussen op het ganse arsenaal van aangekochte goederen, diensten en werken, wil zij inmiddels meer nadruk leggen op categorieën die duidelijk meer milieu- en sociale risico’s inhouden.

De FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA), het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en de KU Leuven hebben in 2023 de handen in elkaar gestoken door prioritaire categorieën voor maatschappelijk verantwoord federale aankopen af te bakenen. In hun studie werden alle toekomstige aankopen en aankoopvolumes van de federale departementen in kaart gebracht en onderzocht op (1) milieu- en sociale risico’s en (2) opportuniteiten voor de sociale economie en de circulaire economie. Aan elke categorie werd een “urgentiescore” toegekend. Voor de volgende producten en diensten met hoge urgentiescores werden in 2024 ook informatiefiches opgemaakt voor:

- Voedsel, dranken, catering

- Koerierdiensten

- Personenwagens

- Brandstof

- PC's, laptops, beeldschermen

- Smartphones

- Printers, kopieermachines, faxen, scanners

- Kleding, textiel, vezels, garen en accessoires

 

In 2024 zullen bijkomend een 15-tal extra informatiefiches uitgewerkt worden.

De fiches kunnen geraadpleegd worden op de verschillende productcategorieën van deze gids.

Meer info: methodologische nota