Studie "Bioplastics" (2012)

Studie "Bioplastics" (2012)

Bioplastics: Definities, normen, toepassingsmogelijkheden en milieu-impact.

Naast gerecycleerde plastics lijken bioplastics een interessant alternatief voor de plastics van petrochemische oorsprong. De voordelen van bioplastics moeten echter met enige voorzichtigheid overwogen worden. Daarom heeft VITO, in opdracht van de POD Duurzame Ontwikkeling, in 2011 een onderzoek uitgevoerd. Het doel van de studie was om inzicht te krijgen in de definitie, de milieu-impacten, de standaarden, de labeling en het marktaanbod van bioplastics.

België heeft, momenteel als enige land in Eurpa, een Koninklijk Besluit gestemd dat regels aanvoert voor het gebruik en aanvoeren van begrippen als “composteerbaarheid”, “thuiscomposteerbaarheid” en “biodegradeerbaarheid” (KB 9/09/2008).

Naargelang de omstandigheden wordt aan het begrip ‘bioplastics’ of ‘biopolymeren’ verschillende betekenissen gegeven:

- soms slaat de term bioplastics op kunststoffen die (deels) gemaakt zijn van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen,
- in andere gevallen gaat het om kunststoffen die biodegradeerbaar of composteerbaar zijn.
- in weer andere gevallen gaat het om een combinatie van die twee.

Deze concepten staan naast elkaar en beantwoorden aan verschillende maatschappelijke verwachtingen. Het is belangrijk om te beseffen dat kunststoffen op basis van plantaardige grondstoffen niet altijd biodegradeerbaar zijn en biodegradeerbare kunststoffen niet noodzakelijk gemaakt zijn van plantaardige grondstoffen.

De studie besluit dat de milieu-impacten van een toenemend gebruik van bioplastics niet eenvoudig te voorspellen zijn.Ook het end-of-life management heeft een overheersende invloed. Er kan wel gesteld worden dat minstens de 2e generatie bioplastics aan te bevelen zijn. Dit zijn bioplastics die geproduceerd werden op basis van grondstoffen uit de voedingsketen, bij voorkeur afvalstoffen uit de voedingsketen. Voor bepaalde toepassingen zijn ook composteerbare bioplastics een goed alternatief.

Daarnaast geeft het rapport uitgebreid toelichting bij de bestaande standaarden en certificatie-schema’s. Zij kunnen een hulp zijn bij het bepalen van technische vereisten door aanbestedende overheden.

Download het rapport.