Duurzame aspecten (NL)

Duurzame overheidsopdrachten hebben betrekking op een proces waarbij publieke autoriteiten op zoek zijn naar de aankoop van goederen, diensten en werken met een verminderde negatieve milieu en sociale impact doorheen hun levenscyclus in vergelijking met goederen, diensten en werken die dezelfde primaire functie vervullen alsĀ elders aangekochte goederen, diensten of werken. Hierbij wordt rekening gehouden met de drie pijlers voor duurzame ontwikkeling, meer bepaald:

1) Economie: het verbeteren van de kwaliteit van de economische groei, de competitiviteit van de bedrijven en de voorwaarden voor mededinging via de creatie van een 'level playing field' dat aan voldoende bedrijven de mogelijkheid geeft om mee te dingen naar overheidsopdrachten;

2) Milieu: het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk van de overheidsconsumptie;

3) Sociaal: het aanmoedigen van waardig werk, werkcondities en groene jobs.

Bron: Omzendbrief van 16 mei 2014