Leidingreinigers

Dit geld voor leidingreinigers voor gebruik als huishoudelijk toestel, bijv. spiraalleidingreinigers, andere mechanische toestellen voor het reinigen van leidingen en vergelijkbare toestellen.

Voor meer informatie over criteria, clausules en instrumenten m.b.t. deze productgroep, gelieve de volgende fiche (pdf, WORD 2016) te raadplegen; voor relevante labels en goede praktijken, zie verder op deze pagina.

Labels

  • Blaue Engel