Networking ICT (2021)

 

Belgische en Europese aankopers bundelen krachten voor meer duurzaam ICT.

Op 14 juni 2021 ondertekende Zakia Khattabi, federaal Minister voor Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het Circulair en Fair ICT Pact. Het doel van dit initiatief is om publieke en private aankopers meer circulaire, milieuvriendelijke en eerlijke ICT te laten aankopen en hierrond onderling kennis te delen.   De gemeenschappelijke ambitie is om een duurzame transitie in de ICT industrie (m.b.t. laptops, smartphones en andere IT producten) te creëren tegen 2030. Het pact zal daartoe een netwerk met internationale overheidsexperten en aankopers opzetten om bestaande criteria, clausules, pilots, goede praktijken enz. met elkaar te delen.

Om het engagement van de Minister te vertalen naar concrete acties, kreeg het Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling (FIDO) de opdracht om een Belgisch ICT Buyer Group, bestaande uit aankopers van verschillende Belgische overheidsdiensten, samen te stellen. Ruim 80 Belgische aankopers waren aanwezig op 4 in 2021 georganiseerde digitale sessies. Een overzicht van de werkzaamheden is hier terug te vinden:

Samenvatting van het rapport 

Finaal rapport

Vier goed voorbeelden

 

Gezien de bijzondere aandacht voor de ethische problematiek van mensen- en arbeidsrechten in de toevoerketen heeft het FIDO daarnaast een Europese werkgroep rond ethisch ICT opgericht. In deze groep onderzochten vooraanstaande aankopers uit steden en regio’s van België, Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland hoe de problematiek rond arbeids- en mensenrechten bij  winning van grondstoffen, productie en assemblage van onderdelen benaderd kon worden in ICT-overheidsopdrachten. De deelnemers onderzochten de mogelijkheden tijdens 10 workshops.

Een overzicht van de werkzaamheden, aanbevelingen en profielen van Europese aankopers zijn te vinden in:

Finaal rapport 2021

Finaal rapport 2022