Normen

Een norm (of standaard) is een door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde set aan controleerbare afspraken, voorschriften, processen of technische karakteristieken rond producten, diensten of processen. Normen gaan verder dan de wetgeving en staan dus voor ‘goede praktijk’, zowel op het vlak van vakmanschap als op het vlak van duurzaamheid.

Standaarden of normen zijn vrijwillig en hebben dus geen juridisch bindend karakter.

Ook op de gids voor duurzame aankopen kan je een overzicht raadplegen van meer dan 150 normen die overheidsaankopers kunnen meenemen als verwijzing naar duurzaamheid in het bestek. Een groot deel van deze normen hebben dan ook betrekking op ecologische criteria.

Meer informatie over duurzame normen