Beste praktijken

Voor voorbeelden uit de praktijk verwijzen we naar de goede praktijken inzake duurzaam aankopen in binnen- en buitenland. Hier kan je voorbeelden zien van overheden die reeds met bepaalde productgroepen, diensten en werken aan de slag zijn gegaan vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Het ontwikkelen van de lijst van goede praktijken bij het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling is gestart in 2020 en is in volle ontwikkeling. Indien je kennis hebt van een goede praktijk op het vlak van groen en circulair aankopen kan je dat steeds doorgeven aan contact@fido.fed.be.