Criteria

Verschillende overheden bieden criteriadocumenten aan die het ecologisch verantwoord aankopen faciliteren. Criteriadocumenten formuleren ‘criteria’ of ‘clausules’ die je als aankoper kan toepassen om je bestek te verduurzamen. Deze criteriadocumenten zoeken vaak een evenwicht tussen duurzaamheid, beschikbaarheid op de markt en kost, en ze maken ook het onderscheid tussen eisen en wensen.

Het is niet altijd aan te raden om de criteria letterlijk te kopiëren. Het is beter om deze criteriadocumenten als inspiratiebron te gebruiken en de criteria aan te passen aan jouw specifieke aankoopproject.

In deze gids (zie fiches) wordt meestal niet expliciet naar criteria verwezen. Het doel is daarentegen om zo veel mogelijk concrete marktinformatie te geven over de best beschikbare duurzame producten en diensten zodat het voor een (ervaren) aankoper eenvoudig is om deze informatie om te zetten in criteria voor het bestek.

Indien gewenst kunnen criteriadocumenten teruggevonden worden via onderstaande overheidsdiensten die hier expliciet op inzetten:

EU Green Public Procurement (GPP): om publieke aankopers te helpen met het aankopen van groenere producten, diensten en werken heeft de Europese Commissie met haar Green Public Procurement-werking inmiddels groene criteria voor meer dan 21 productgroepen gedefinieerd. De Commissie werkt continu aan de actualisatie van deze criteria en ontwikkelt ook continu nieuwe criteriadocumenten. Dit gebeurt via een intensief co-creatie-traject met de belangrijkste Europese stakeholders zoals overheden, bedrijven, wetenschappers, middenveldorganisatie, ngo’s, etc. Deze criteria zijn bijgevolg het resultaat van een consensus en kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Criteriadocumenten Vlaamse overheid: ook Vlaanderen ontwikkelde voor meerdere productgroepen-fiches die aangeven welke duurzaamheidscriteria je kan opnemen en hoe je daarbij te werk gaat. Vlaanderen ontwikkelde ook een standaardclausule voor het meenemen van milieumanagementsystemen als selectiecriterium:

Daarnaast worden in vele andere landen processen opgezet die aankopers informeren over groene criteria. Een overzicht van deze en andere initiatieven is te vinden op de Europese website.