Duurzaam aankopen

Duurzame overheidsopdrachten of duurzaam aankopen door overheden betekent het inzetten van koopkracht om een zo positief mogelijke ecologische, sociale en economische impact te creëren over de volledige levenscyclus van producten, diensten en werken [1].

De overheid is een belangrijke klant. Volgens de Europese Commissie zijn overheidsopdrachten in België goed voor 14,3% van het BBP. Het gemiddelde van de EU ligt op 13.5%. De uitgaven voor werken, goederen en diensten (uitgezonderd de nutssectoren en sommige concessies) is voor België 59.9 miljard euro per jaar. [2] De overheidsconsumptie verduurzamen is dus een krachtig signaal aan de markt in de richting van meer duurzaam ondernemen en produceren.

Met deze koopkracht kunnen overheden een voortrekkersrol innemen door overheidsopdrachten in te zetten als ‘instrument’ voor het creëren van een positieve duurzame impact, en dit zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.

 

[1]: ISO norm 24000

[2]: European Commission, Public Procurement indicators 2017