Events

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

11/05/2017 - 08:30 to 14:00

Monitoring (2012)

In 2011 onderzocht de Europese Commissie of haar doelstelling rond groene overheidsopdrachten gerealiseerd was. Deze was omschreven in de mededeling 400(2008) 400/2 en hield in dat tegen 2010 maar liefst 50% van alle aankoopprocedures ‘groen’ zouden zijn.  Het Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 – 2011 trad in het voetspoor van dit Europees beleidsobjectief, met die nuancering dat het federale beleid zich richt op duurzame (=sociale, economische en milieuvriendelijke) overheidsopdrachten, daar waar de Europese doelstelling zich concentreert op het groene aspect.

 

In de herfst van 2011 stuurde de Europese Commissie 18.517 vragenlijsten naar lokale, regionale en centrale bestuursorganen. Op basis van de resultaten werden voor een aantal productgroepen betrouwbare gegevens voor de federale overheid ontvangen. De gegevens hadden betrekking op contracten die afgesloten werden in de periode 2009 – 2011.

Conclusie:

Op basis van de gegevens uit de studie kan vermoed worden dat, sinds de goedkeuring van het actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 – 2011, er aanzienlijke stappen genomen zijn in de richting van het vergroenen van de overheidsopdrachten. Dit neemt niet weg dat er nog een lange weg te gaan is, in het bijzonder voor bepaalde productgroepen. Met betrekking tot de integratie van sociale en economische eisen in de bestekken zijn er op dit nog te weinig gegevens beschikbaar.

 

Meer informatie