Sociale dumping en minimumlonen

Sociale dumping:

Voor meer informatie over sociale dumping bij overheidsopdrachten, gelieve het instrument ‘strijd tegen sociale dumping’ van le Service Public de Wallonie te raadplegen. Voor de Nederlandstalige aankopers, gelieve contact op te nemen met het Steunpunt Duurzame Lokale Overheidsopdrachten  (contact : Leen Van Der Meeren).

Minimumlonen:

Aanbestedende diensten dienen, bij de analyse van de regelmatigheid van de offertes, steeds na te gaan of de door de kandidaat of inschrijver geboden prijzen wel normaal zijn. Een abnormaal lage prijs kan er immers op wijzen dat aan de werknemers een onaanvaardbaar loon wordt betaald. Voor het onderzoek naar abnormale prijzen wordt verwezen naar de mogelijkheden in de regelgeving overheidsopdrachten.