Events

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

11/05/2017 - 08:30 to 14:00

Conferentie “Duurzame en Verantwoorde aankopen in België: uitdagingen en trends in 2017"

Duurzaam aankopen wordt wel eens bestempeld als een stille revolutie naar meer verantwoorde consumptie en productie. Particuliere, private en overheids- consumenten kunnen hun koopkracht inzetten om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Het thema zelf is niet nieuw, maar de concrete invulling ervan verschuift nogal eens doorheen de jaren.

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) brengt tijdens deze conferentie tal van Belgische en internationale experten uit verschillende domeinen samen om hun bevindingen over actuele uitdagingen te delen. Zo krijgen de nieuwe mogelijkheden in de wetgeving over overheidsopdrachten en de nieuwe ISO norm rond duurzaam aankopen nadere toelichting. Verder nemen we de problematiek rond sociale rechten en eerlijke concurrentie tussen bedrijven – ofwel sociale dumping – onder de loep. Tijdens het evenement zoemen we ook in op de ethische verantwoordelijkheid rond arbeidsomstandigheden in de toevoerketen van leveranciers. Tenslotte bekijken we hoe duurzaam aankopen kan worden ingezet om het circulair aankopen gestalte te geven. Op deze manier biedt duurzaam aankopen de opportuniteit om bepaalde business modellen fundamenteel te herdenken vanuit hun duurzame impact en te implementeren via het aankoopproces.

Datum: 11 mei 2017, van 9 tot 14uur
Locatie:  Pacheco Center, Finance Tower
                Pachecolaan 13, 1000 Brussel

Het volledige programma kan hier geraadpleegd worden.
Voor meer informatie: Duurzame_Aankopen@fido.fed.be 
Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van SDG 12.7 betreffende duurzame consumptie- en productiepatronen.